UNESCO DÜNYA MİRASI / ADAY UNSUR

BİRGİ TARİHİ KENTİ

İzmir İli, Ödemiş İlçesi’nde yer alan Birgi; kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir.Birgi; yaklaşık 8 asır boyunca özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşan mimari ve kültürel değerleri günümüze ulaştırmıştır. Tarihi kent;  Frig Uygarlığı, Lydia Uygarlığı, Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunmuştur. Kent, Anadolu Beylikler döneminde, 13. ve 14. yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. 1426 yılında ise; kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.

Birgi, konakları, camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve daha birçok eseriyle, beylikler döneminden başlayıp günümüze ulaşmış çok sayıda tescilli yapıya sahiptir. Özellikle Birgi Ulu Camii’nin mihrabı ve minberi Aydınoğulları Beyliği ahşap süsleme geleneğinin en iyi örneklerindendir. Böylesi bir ahşap süslemeyi bu dönemde, başka bir yerde görmek mümkün değildir. 

Yüzyıllar boyunca orijinal yapısı bozulmadan bugüne kadar korunagelmiş tarihsel ve kentsel doku, Friglerden günümüze kadar süregelen yerleşmenin mirasını taşıyan kentin nadir özelliklerinden biridir.

19. yüzyılda Birgi, bölgedeki ova yerleşim yerlerinin gelişmesi ve Ödemiş’in önem kazanmasıyla giderek onun gölgesinde kalmaya ve gerilemeye başladı.Birgi, en büyük sarsıntıya içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadı. 1920’de kasabayı işgal eden Yunan kuvvetleri 1922’de geri çekilirken bu güzel yerleşim yerini ateşe verdi. Ne yazık ki pek çok tarihi eser bu sırada çıkan yangında yok oldu. Çok sayıda ev ve konağın olduğu derenin doğu yamacındaki mahalleler tamamen ortadan kalktı.

GALERİ

BİRGİ TARİHİ KENTİ
UNESCO DÜNYA MİRASI ASIL UNSUR

BERGAMA KÜLTÜREL
PEYZAJ ALANI

UNESCO DÜNYA MİRASI ASIL UNSUR

EFES
EPHESUS

UNESCO DÜNYA MİRASI ADAY UNSUR

BİRGİ
TARİHİ KENTİ